การปรับภาพให้เกิดแสงและเงา Shadow and Highlight 

การปรับภาพให้เกิดแสงและเงา Shadow and Highlight

คือการทำในส่วนที่เป็น Shadow ให้สว่างขึ้น และทำในส่วนที่เป็น Highlight ให้มืดลง หรือก็คือการลด Contrast ของภาพ การทำเช่นนี้จะทำให้ภาพเกิดความคมชัด ก่อนทำการปรับภาพควรทำให้เลเยอร์ภาพเป็น Smart Object ก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายภาพต้นฉบับ การเปิดใช้เครื่องมือให้ใช้โปรแกรมเมนู Image เลือก Adjustment เลือก Shadow and Highlight
บทความเกี่ยวกับเรื่อง Shadow and Highlight ได้เขียนไปบ้างในบทความขั้นพื้นฐาน ในส่วนนี้จะเป็นการเจาะลึกถึงเทคนิคเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเปิดเครื่องมือขึ้นมาแล้ว จะมีอยู่สองส่วนตามหัวข้อ คือส่วนของการปรับ Shadow และ ส่วนของการปรับ Highlight แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับจะได้ทำการปรับได้ถูก เพราะในส่วนของแถบ Shadow นั้นใช้สำหรับทำให้ภาพสว่างขึ้น แต่ส่วน Highlight จะทำให้ภาพมืดลง ค่า Default ของ Shadow and Highlight คือ 35 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ถ้าต้องการดูภาพก่อนปรับให้ยกเลิกการคลิกช่อง Preview
แถบ Tonal Width จะมีทั้งในส่วนของ Shadow และ Highlight ค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ 50% หมายความว่า ส่วนที่มืดที่สุด 50% จะเป็นส่วนของ Shadow และส่วนที่สว่างที่สุด 50% จะเป็นส่วนของ Highlight แถบนี้ถ้าไม่จำเป็น หรือไม่ชำนาญ ไม่ควรปรับปล่อยไว้ตามค่าที่ตั้งไว้ดีที่สุด แต่ถ้าอยากลองปรับ ควรปรับให้ทั้งสองส่วนเมื่อรวมกันแล้วจะต้องให้ได้เท่ากับ 100% เสมอ
ส่วนที่สำคัญหลังจากปรับ Amounts ของ Shadow and Highlight แล้ว ควรจะปรับในส่วนของ Radius การปรับ Radius คือการทำให้ส่วนที่เป็นรัศมี (Halos) ของส่วนที่เป็น Shadow สว่างขึ้น และทำให้ส่วนที่เป็นรัศมี (Halos) ของส่วนที่เป็น Highlight มืดลง ซึ่ง Halos ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการปรับของ Shadow and Highlight นั่นเอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้ภาพมี Contrast ขึ้นมาอีก

 

ส่วนของ Adjustment ซึ่งเป็น่วนที่สามของเครื่องมือ Shadow and Highlight ประกอบด้วย :
 • Color Correction เป็นส่วนที่ใช้ในการเพิ่ม Saturation หรือ ความอิ่มตัวของสี
 • Midtone Contrast ส่วนมาจะใช้สำหรับการปรับ เพิ่ม หรือ ลด ส่วนที่เป็นสีเทาซึ่งมักเกิดกับส่วนที่เป็นขอบของภาพ
 • Black Clip และ White Clip ปล่อยไว้ตามค่าเริ่มต้นไม่ต้องปรับอะไร ส่วนนี้เป็นส่วนของการ Clip Luminance Level ภายในภาพสำหรับส่วนที่เป็นสีดำ และ สีขาว ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์
 • Save As Defaults ใช้สำหรับตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

การปรับความคมชัดด้วย เครื่องมือ Curve Adjustment Tool 

เครื่องมือนี้ใช้ในการปรับ Luminance เพื่อให้เกิดความสมดุลของ Contrast (ความแตกต่างระหว่างสีดำและสีขาวที่แสดงให้เห็นบนภาพ) เครื่องมือนี้เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในส่วนของการปรับ Contrast ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากอีกตัวของโปรแกรม Photoshop เพราะจะรักษารายละเอียดของภาพได้ดีที่สุด ลำดับเครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับ Contrast ทีใช้กันนั้น เริ่มต้นจากการใช้ Brightness/Contrast ตามด้วย Level และสุดท้ายก็คือ Curve เครื่องมือนี้ยังมีปุ่ม Auto Adjustment สำหรับมือใหม่ เพียงคลิกปุ่ม Auto เท่านั้น ภาพก็จะถูกปรับอย่างสวยงามโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้จะอยู่ในส่วนของ Adjustment Panel เริ่มจากกรอบของภาพ มุมด้านล่างปุ่มสีดำจะเป็นส่วนของการปรับสีดำ ส่วนปุ่มสีขาวเป็นส่วนของการปรับสีขาว เส้นกร๊าฟที่เห็นเรียกว่า Histogram เส้นทแยงมุมที่เห็นคือเส้น Curve Graph ซึ่งเป็นเส้นที่ใช้ในการปรับ

วิธีปรับ ทำได้โดยการคลิกทีเส้น จะทำให้เกิดจุดบนเส้น เมื่อคลิกเส้นแล้วลาก โดยลากจากส่วนล่างขึ้นบน จะทำให้เกิดความสว่าง และกลับกัน ค่าตัวเลขที่อยู่ในช่อง Input และ Output หมายถึงตัวเลขของ Luminance ตั้ง 0 – 255

Input คือ ค่าความ Contrast ของภาพก่อนปรับ
Output คือค่าความ Contrast ของภาพหลังจากการปรับ

การเลื่อนจุดบนเส้นทำได้อีกวิธีคือ เมื่อคลิกที่เส้นเพื่อสร้างจุดแล้ว ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ในการเลื่อน การใช้ปุ่มซ้ายและขวา เป็นการปรับค่า Input ปุ่มบนล่าง เป็นการปรับค่า Output

การเลือกปุ่มหลายปุ่มเพื่อทำการเลื่อนพร้อมกัน โดยการ กดปุ่ม Shift + คลิกทุกปุ่มที่ต้องการเลื่อนพร้อมกัน

การเลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดบนเส้นกร๊าฟ ขณะที่คลิกอยู่บนจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นกร๊าฟ ให้กดเครื่องหมาย + เพื่อเลื่อนไปยังจุดต่อไปแบบเดินหน้า และ – เพื่อเลื่อนแบบถอยกลับ

ไอคอนที่เป็นรูปมือ เมื่อคลิกที่รูปมือแล้วนำมาคลิกที่ภาพตามจุดที่ต้องการปรับ จะทำให้เกิดจุดขึ้นบนเส้นกร๊าฟ และเมื่อทำการลากขึ้น หรือ ลง จุดนั้นจะขยับตามไปด้วยเหมือนกับทำการปรับโดยการคลิกที่เส้นกร๊าฟเช่นกัน

การยกเลิกจุดบนเส้นกร๊าฟ ทำได้โดยนำเม้าส์ไปคลิกที่จุดนั้นๆ แล้วลากออกมานอกกรอบ หรือ กดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกที่ปุ่มนั้นก็ได้

การสร้างเส้น Curve Graph แบบอิสระ โดยคลิกเลือกไอคอนรูปดินสอ ทำการลากเส้นตามต้องการ
Preset คือส่วนที่บันทึกการตั้งค่าไว้สำหรับการเรียกใช้ครั้งต่อไป เครื่องมือ Curve ได้ทำ Preset ไว้ให้หลายตัวเหมือนกันลองเลือกใช้ดู หรือถ้าต้องการบันทึกของเราเองก็ทำได้ โดยหลังจากทำการปรับเป็นที่พอใจแล้ว ให้คลิกที่ลูกศรมุมบนสุดของเครื่องมือ แล้วเลือก Save Curve Preset

ถ้าต้องการปรับค่า Curve โดยเน้นการปรับที่แต่ละสี Red Green Blue ให้คลิกที่ช่อง RGB แล้วเลือกแต่ละสีก่อนการปรับ

การปรับสีของภาพให้เกิดความ Contrast มากที่สุดทำโดย ปรับจากจุดสำคัญสามจุด
ได้แก่ จุดที่มืดที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 0 จุดที่สว่างทีสุดเท่ากับ 255 และจุดของแสงทีประมาณ 3/4 หรือประมาณ 190 ของภาพ โดยการคลิกที่ไอคอนรูปมือ เม้าส์จะกลายเป็นรูปหลอดดูดสี ขณะที่เลื่อนไปบนภาพ ให้สังเกตุตัวเลขที่ช่อง Input

 

การสร้างสี Gradient ด้วยตนเอง 

สี Gradient คือ รูปแบบของสีที่มีการไล่ความเข้มของสีให้สวยงาม บางครั้งชุดสี Gradinet ที่มีให้ในโปรแกรม Photoshop ไม่ตรงกับความต้องการในการแต่งภาพ บทความนี้จะเขียนถึงการสร้างสี Gradient ตามความต้องการของเราเอง

สามารถทำได้โดย ให้เปิดเปิดเครื่องมือ Gradient ที่แถบเครื่องมือ แล้วไปคลิกที่่ช่องแถบสีบนแถบควบคมุเครื่องมือ Gradient จะได้หน้าต่าง Gradient Editor ตามภาพ สังเกตุที่แถบสี จะมีปุ่มอยู่ด้านบน 2 ปุ่ม ใช้สำหรับกำหนดค่า Opacity (ความทึบของสี) และด้านล่างอีก 2 ปุ่ม ใช้สำหรับกำหนดสีที่ต้องการ

จุดทั้งสี่่จุดนี้ สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งทีใดที่ต้องการได้ โดยการคลิกและลาก สามารถดูตัวเลขของตำแหน่งได้จากช่อง Location จุดเริ่มต้นของ Location คือ 0 – 100

การเพิ่มจุดสี ถ้าต้องการเพิ่มจุดสีตรงใหน ก็ให้คลิกเพิ่มในแนวเดียวกับจุดสี เช่นในภาพ ได้เพิ่มจุดสีขึ้นมาอีก 1 จุดตรงกลางของแถบสี

การลบจุดสี ก็เพียงคลิกและลากออกมานอกกรอบเครื่องมือ หรือจะคลิกแล้วกดปุ่ม Delete ก็ได้ Opacity ก็ทำเช่นเดียวกับการเพิ่ม และลบจุดสี

การเลือกสีให้กับแต่ละจุด ทำได้โดยการคลิกที่จุดสี และมาคลิกที่ช่อง Color หรือจะดับเบิ้ลคลิกที่จุดสีก็ได้ จะมีหน้าต่าง Color Picker แสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกสี
การตั้งค่า Opacity โดยคลิกที่จุดของ Opacity จะมีตัวเลขแสดงที่ช่อง Opacity และมาตั้งตัวเลขที่ต้องการ จุด Opacity นี้ก็ทำเลื่อนตำแหน่งได้เช่นกัน
การบันทึกค่า Gradient สามารถบันทึกค่าที่ได้ตั้งไว้เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป ตามขั้นตอนดังนี้…
พิมพ์ชื่อที่ช่อง Name แล้วกดปุ่ม New ชุดสีของเราก็จะแสดงอยู่ในช่อง Preset สำหรับใช้ในครั้งต่อไป กดปุ่ม OK เพื่อให้เครื่องมือเก็บสีของเราไว้
การจัดชุดสี Gradient เพื่อการเรียกใช้งาน 
โปรแกรมเมนู Edit เลือก Preset เลือก Preset Manager จากนั้นคลิกเลือก Gradient ในช่อง Preset Type จะเห็นสี Gradient แต่ละสีที่เรากำหนดไว้
คลิกแต่ละสีที่เราเคยสร้างไว้ก่อนหน้า จะกี่สีก็ได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + คลิกสีที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Save Set ตั้งชื่อให้กับชุดสีของเรา แล้วกดปุ่ม Save กลับมากดปุ่ม Done ที่หน้าต่าง Preset Manager อีกครั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย ครั้งต่อไปที่เราจะใช้ ก็เพียงคลิกปุ่ม Load ของ Gradient tool ชุดสีนั้นก็จะถูกเรียกขึ้นมาให้เลือกเพื่อการใช้งาน

 

การลด Noise  

Noise คือ จุดมากมายที่แสดงอยู่บนภาพ มักจะเกิดกับภาพที่ตั้งค่า Contrast ไว้สูงมาก เมื่อขยายภาพให้ใหญ่มากๆ จะเห็นสิ่งที่เรียกว่า Noise สามารถแบ่ง Noise ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Luminance noise ซึ่งเกิดจากความสว่าง และ Color noise เกิดจากสี และความอิ่มตัวของสี

เครื่องมือ Reduce Noise เป็นเครื่องมืออันดับแรกที่ใช้สำหรับการลด Noise โดยการเปิดจากโปรแกรมเมนู Filter เลือก Noise เลือก Reduce Noise หน้าต่างเครื่องมือก็จะเปิดขึ้นให้ทำการปรับ ค่า Default ของเครื่องมือจะอยู่ที่โหมด Basic 

 

ขั้นตอนการปรับค่าเพื่อลด Noise แบ่งได้เป็น 2 ส่วน

 • ขั้นตอนการปรับค่าเพื่อลด Luminance noise  :
  • ลดเปอร์เซ็นต์ของ Reduce Color Noise
  • ลดเปอร์เซ็นต์ของ Sharpen Details
  • ลดเปอร์เซ็นต์ของ Strength ให้สังเกตุว่าถ้าการลด Strength แล้วทำให้ตัวเลขในช่อง Preserve Details หายไป ให้ทำการปรับเพิ่มคา Strength จนตัวเลขในช่อง Preserve Details  กลับมา
 • ขั้นตอนการปรับค่าเพื่อลด Color noise  :
  • เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ Reduce Color Noise โดยปรับลดลงมาให้เป็น 0 ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่ม พร้อมสังเกตุการลดลงของ Color Noise
  • เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ Strength ถ้ารายละเอียดภาพไม่ชัดให้ปรับค่า Preserve Details เพิ่มขึ้น

Advance Mode เป็นการปรับลด Color Noise ให้ลดลงไปอีก โดยทำการปรับให้กับแต่ละสี การปรับให้ปรับเพิ่มค่า Strength 10% กับทุกสี ส่วน Preserve Details ให้สังเกตุจากภาพว่ามีสีอะไรมาก และรองลงมา โดยปรับเปอร์เซ็นต์ให้กับสีที่มากประมาณ 40% รองลง 25% และ น้อยสุด 5% แต่อาจปรับลด หรือ เพิ่มขึ้นได้อีก โดยจะต้องพิจารณาภาพตามไปด้วย

Remove JPEG Artifact ให้คลิกเลือกช่องนี้ก่อนการปรับ ถ้าภาพที่นำมาปรับลด Noise เป็นภาพ JPEG ที่มีการลดขนาดภาพลงมามากๆ

Dust and Scratches กับ Median เครื่องมือสองตัวนี้ใช้สำหรับช่วยในการลด Noise เช่นกัน ต่างกันที่ Median จะไม่มีค่า Threshold ให้ทำการปรับ ส่วนมากจะใช้เสริมจากการปรับด้วยเครื่องมือ Reduce Noise แล้ว การเปิดเครื่องมือ เปิดจากโปรแกรมเมนู Filter เลือก Noise เลือก Dust and Scratches หรือ Median

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s