เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Tools

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Tools

Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย
ทำการแบ่งกลุ่มเครื่องมือได้ดังภาพต่อไปนี้
 
เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้
 
 
Move
ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์  ขนาด 1 พิเซล

 

Marquee
   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์

 

Lasso
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ

 

Magic Wand
ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน

 

Crop
ใช้ตัดขอบภาพ

 

Slice
ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice)
สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ

 

Eyedropper
ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ

 

Healing Brush
ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ

 

Brush
ใช้ระบายลงบนภาพ

 

Clone Stamp
ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย

 

History Brush
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะ
เดิมที่บันทึกไว้

 

Eraser
ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ

 

Gradient
ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ

 

Blur
ใช้ระบายภาพให้เบลอ

 

Bern
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง

 

Dodge 
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น

 

pen
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)

 

Horizontal Type
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ

 

Path Selection
ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ

 

Rectangle
ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป

 

Hand
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

 

Zoom
ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด

 

set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี
– Foreground Color และ  Background Color

 

เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s